Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Chúc mừng khoaChúc mừng khoa

 Khoa ta tim mạch cứu người
Hàng trăm người sống tiếng cười là đây
Nhiều cô má đỏ hây hây
Hăng say lao động đo giây mạch người
Tay làm nói nhẹ tươi cười
Làm cho người bệnh thêm mười phần yêu
Con người lắm bệnh liêu xiêu
Nào tim cùng mạch tắc liêu trong người
Vào dây nghe tiếng em cười
Mạch thông áp nhẹ tim người khỏe ra
Mọi người gắng sức sông pha
Cứu người khỏi bệnh là ta vui mừng
Tiến lên phấn đấu không ngừng
Khoa ta đạt được anh hùng Việt – Xô

Ngày 10/11/2013
Kỷ niệm ngày phải nằm viện đầu tiên tại BV Việt- Xô./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa