Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Cây vảiCây vải cuối cùng quê tôi

Quê tôi có vải chín đầu
Xen trong kẻ lá một mầu đỏ tươi
Hè về các cháu cùng vui
Hát ca bên gốc vải
, bùi chăn trâu
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Kẻ nào đốt cháy quanh vòng
Cây khô héo lá chết lòng còn đâu
Con người đâu phải con sâu
Đang tay phá hoại biết đâu mà lần
Anh em ta phải chuyên cần
Đi tìm kẻ ác để dần tan xương
Không còn cái thói tai ương
Làm cho trong sạch quê hương đẹp giầu./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa