Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Chị hằng thổi sáo đêm trăng


Chị hằng thổi sáo đêm trăng

Chị Hằng thổi sáo đêm trăng
Cuội ngồi cười khẩy hàm răng sáng ngời
Âm vang lay động đất trời
Làm cho cuộc sống con người vui lên…
Ước mơ tôi được ngồi bên
Nơi vầng trăng sáng ở trên thiên hà
Bây giờ sức yếu lại già
Làm sao cho được theo đà cảnh tiên./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa