Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Chúc mừng Hội khuyến học


Chúc mừng Hội khuyến học

Xuân Hòa xây dựng học đường
Giúp cho con cháu tới trường tương lai
Ước mơ đi tới ngày mai
Làm người cán bộ thì ai cũng mừng.

                                         Bây giờ xin chớ lừng khừng    
Chung tay giúp sức cho từng cháu con
Mai ngày đạt được vàng son
Vinh quy bái tổ nước non quê nhà./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa