Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Chúc mừng


Chúc mừng

Chúc mừng hội lão hôm nay
Góp vui xin có rượu cay một bình
Chúc cho tình cảm chúng mình
Luôn luôn thắm thiết như hình bên nhau.
Từ nay cho tới mai sau
Cùng nhau thể dục để mau khỏe đều
Giúp cho con cháu sớm chiều
Gia đình hạnh phúc là điều hằng mong./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa