Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Hút thuốc lào


Hút thuốc lào

Nhìn em hút thuốc điếu cày
Dáng thì sành điệu thế này thì gay
Chuyện này từ trước đến nay
Đàn ông nhả khói là hay có nhiều.
Còn bà hút thuốc hơi liều
Nhỡ say chỏng vó thì chiều được ai
Em ơi mau chóng đi cai
Giang tay ra đón anh hai vào lòng./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa