Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Khen chêKhen chê

Khen chê là việc của đời
Trong nhà nên nói những lời dễ nghe
Đành rằng không phải bao che
Nhưng làm sao ngọt răn đe người nhà.
Bây giờ tuổi đã sang già
Nói năng khiêm tốn mới là uyêm thâm
Đường đời bao nỗi trầm ngâm
Sống sao vui vẻ luyến âm cây đàn.
Cớ sao cứ phải nói gàn
Như người say rượu nói tràn cung mây
Nhìn người mặt đỏ hây hây
Như đang sung trận phanh thây quân thù.
Bao nhiêu uất giận ngục tù
Trút ra cho hả xé vù tăng ga
Không ai ủng hộ bà la
Lưng người rách áo để ta lạnh sườn.
Như cây gặp bão trong vườn
Héo hon tơi tả nằm ườn phơi thây
Để làm ra vẻ ta đây
Luân thường đạo lý lấy dây buộc người.
Khen chê là chuyện vui cười
Nói năng nhỏ nhẹ cho người tiếp thu
Lạt mềm buộc chặt êm ru
Cho tròn tình nghĩa bà - u trong nhà./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa