Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Kính gửi chị XUÂN THUKính gửi chị  XUÂN THU

Lên thăm Lê Lợi chiến khu
Cùng đi có chị Xuân Thu mới về
Trên tay có chút quà quê
Thắp hương kính vái vua Lê nước nhà
Bao giờ chị được thành BÀ
Như gương BÀ TRIỆU thật là vinh quang
Cuộc đời đang bước sang trang
Vinh danh phụ nữ, nhà đang rất cần
Cùng quê hương mới xoay vần
Làm cho cuộc sống dần dần ấm no
Đảng trao cho chị chăm lo
Dân giầu nước mạnh là do lòng người
Nói ra chị lại chê cười
Thơ văn như thế, điểm mười làm sao
Cuộc đời trong sạch thanh cao
Cùng bà con xóm biết bao nhiêu tình
Kính mong chị nắm tình hình
Chỉ đạo cho sát, dân mình làm ăn
Biết rằng thời buổi khó khăn
Làm nên sự nghiệp phải hăng say vào
Tạo ra một cuộc phong trào
Nông thôn đổi mới, ai nào cũng khen./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa