Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Làm thơLàm thơ

Về hưu rảnh rổi làm thơ
Lúc đầu thấy khó lơ mơ thế nào
Phải theo một lớp phong trào
Của ban văn nghệ học vào làm thơ.
Vào rồi mới thấy giấc mơ
Bao năm mò mẫm chăng tơ nhả dần
Làm thơ phải nhớ chuyên cần
Nếu là lục bát thì vần cho hay.
Đường đời nhiều lúc đắng cay
Lúc lên lại xuống như bay trên trời
Nói ra từng ý thay lời
Văn hoa kết trái xin mời chị em./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa