Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Liên hoan chia tay
Liên hoan chia tay

Hôm nay anh chị liên hoan
Bùi ngùi súc động tình chan lòng người
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Bao năm công tác điểm mười điều yêu.
Bây giờ xa cách sớm chiều
Mỗi người một ngã là điều tất nhiên
Mong rằng về sống đoàn viên
Gia đình hạnh phúc thần tiên tuổi già./

Lên núi

Chồn chân mỏi gối vẫn ham
Nói ra mới biết lòng tham con người
Nhìn em vui vẻ tươi cười
Trèo lên núi đá thấy đời đẹp hơn./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa