Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Ngày trở về thăm trương


Ngày trở về thăm trương

Năm mươi năm học trường này
Bâng khâng nhớ lại các thầy và cô
Bây giờ tôi ở Thủ đô
Về quê chẵng thấy trường mô hiện còn.
Ngày xưa trường lợp lá gòn
Tường phên vách nưá học mòn thi đua
Xứng danh là đất hai vua
Học hành chăm chỉ không thua anh nào...
Ra đi xung trận ào ào
Đánh tan Mỹ Ngụy đi vào sử xanh
Hòa bình theo bước chân anh
Thi vào đại học thành danh cuộc đời
Làm quan tài chính một thời
Vẻ vang dòng họ nhiều lời tặng khen./


KỸ NIỆM 50 NĂM 1965-2015

Trường ngày xưa

Trường ngày nay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa