Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Nhớ ơn Bác Hồ


Nhớ ơn Bác Hồ
Mồng hai tháng chín năm nay
Không còn nghe tiếng thơ hay lời Người
Bác đi muôn dặm vẫn cười
Tình thương bát ngát cho người lầm than
Viết lời di chúc vấn an
Mong cho đất nước vẹn toàn non sông
Đời đời ghi nhớ ơn ông
Hy sinh tất cả mà không có gì...*
Bây giờ đất nước sang kỳ
Người đông, đất chật, nhà thì lên cao
Thỏa lòng mong mỏi ước ao
Nông thôn có máy, điện sao sáng trời
Để cho con cháu đời đời
Hòa bình hạnh phúc như lời Bác khuyên./

*"Không có gì quý hơn độc lập, tự do" Lời nói của Chủ tịch Hồ chí Minh.

NHỚ BÁC TRỒNG CÂY

Đương thời Bác thích trồng cây
Mong sao đất nước từ đây xanh rì
Núi non trùng điệp Ba Vì
Cây xanh phủ kín những gì bỏ hoang
Làm cho đất nước khang trang
Dân giầu nước mạnh và đang xanh dần
Mọi người cố gắng chuyên cần
Tham gia tích cực trồng cây cho mình
Để cho làng xóm, gia đình
Luôn luôn trong sạch, hòa bình ấm no./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa