Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Phật trong lòng


Phật trong lòng

Phật trong lòng núi nhìn ra
Sông sâu nước chảy la đà dưới chân
Hai tay tì gối rất cân
Tỏa vầng hương sáng bên sân người ngồi./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa