Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Tâm sự với bàTâm sự với bà

Tiền cho con gái học hành
Tiền cho cháu nhỏ để dành tương lai
Tiền cho con út là trai
Mua xe công tác là sai hỡi bà...
Tôi nay uống nước pha trà
Cùng vui chúng bạn cùng là làm thơ
Cuộc đời vui vẻ như mơ
Làm sao bà cứ thẩn thơ nghi hoài
Rằng: Ông đem của cho ngoài
Cho con cho cháu cho vài người thân
Đi nhiều có lúc đau chân
Đau tay đau mắt đau thân khi già
Đi đâu cũng có gói quà
Làm ông sang trọng thế mà quên tôi
Lòng ông bạc bẻo như vôi
Thấy tôi già cả ông thôi cho tiền
Làm sao tôi tới chùa chiền
Thắp hương kính vái cho liền âm dương
Khi còn tuổi trẻ thì thương
Đến khi già cả ẩm ương lắm lời
Tôi khuyên bà chớ nghe lời
Thiên đàng xa lắm người thời chớ mong...
Để cho thân khỏi long đong
Sống cho thanh thản cùng ông với bà
Bây giờ sum họp một nhà
Cùng đàn cháu nhỏ thật là đông vui./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa