Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Thành nhà HồThành  nhà  Hồ

Bức thành bằng đá  nhà Hồ
Một năm xây dựng cơ đồ bằng tay
Vững vàng từ đó đến nay
Đất rung chẳng sợ gió lay không sờn./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa