Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Tinh thầnTinh thần 

Tình thương ý chí tinh thần
Cả ba thứ đó rất cần cho ta
Tinh thần ý chí xông pha
Giúp cho cơ thể kháng nhà nhớ cho
Bởi vì tức giận buồn lo
Nảy sinh bệnh tật là do tinh thần
Tĩnh tâm vui vẻ rất cần
Dù nhiều bệnh tật dần dần bớt đi
Mưu mô quỷ kế làm gì
Phường như kẻ ấy mấy khi khỏe người
Ai ơi nên giữ nụ cười
Là thang thuốc quý cho đời thêm xuân./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa