Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Tu tâmTu tâm

Con ơi! Học tập chăm vào
Siêng năng rèn luyện thế nào cũng cao
Đường đời vất vả gian lao
Nếu không cố gắng làm sao bằng người.
Quyết tâm học tập không lười
Học thầy học bạn điểm mười trong tay
Tu tâm tích đức thơ hay
Làm cho nổi tiếng ở ngay làng mình./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa