Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Vịnh theo lịch bácVịnh theo lịch bác

Khởi nguồn khi tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc lịch nhanh hoàn thành
Thời gian không thể để dành
Làm cho người biết ngọn ngành âm dương
Giao hòa trời đất theo chương
Bao năm gặp lại không vương bụi trần
Để cho người đọc tần ngần
Như đang lạc giữa rừng cần lối ra
Mới hay là lịch của ta
Làm cho thế giới cùng ca ơn người
Tiếc thay! Chỉ có tiếng cười
Mà chưa áp dụng như người làm ra/.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa