Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Chùa Đồng Yên TửChùa Đồng Yên Tử

Chùa Đồng Yên Tử Quảng Ninh
Chứng minh lịch sử khai sinh Phật đời
Vua Trần nói rõ từng lời
Trong tâm luôn có Phật ngời sáng soi ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa