Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Đặc sản Tây Hồ

Đặc sản Tây Hồ

Bê thui Cầu Mống Quảng Nam
Bay ra đặc sản Quảng An Tây Hồ
Bia hơi lạnh mát ven hồ

Cùng nhau nâng cốc reo hò mừng vui


I   2  3     dô...dô ...do 

cho đời lên men
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa