Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Về thăm lại chiến khu xưaVề thăm lại chiến khu xưa

Tuyên Quang lưu niệm Bác Hồ
Người về lãnh đạo ngọn cờ đấu tranh
Đồng bào dân tộc em anh
Đồng tâm hiệp lực xung quanh đảng mình.
Đấu tranh giành lấy chính quyền
Cho dân no ấm khắp miền nước ta
Kết đoàn tình nghĩa bao la
Bác đi để lại bài ca hòa bình ./

Kỹ niệm I9/5/20I6Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa