Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Thăm anhThăm anh

Mỗi lần em đến thăm anh
Mang theo hình ảnh bức tranh quê nhà
Tình yêu vẫn cứ mặn mà
Nhưng vì xa cách nên là phải quên.
Ở nhà nhiều việc không tên
Suốt ngày làm lụng ở bên nhà hàng
Thương thay con gái như nàng
Hy sinh tất cả chẳng màng công danh.
Chồng đi bộ đội Khe Sanh
Đánh quân Mỹ - Ngụy hôi tanh nước nhà
Bây giờ chẳng thấy đâu mà
Hòa bình thống nhất thế là ở đâu.
Trải qua những cuộc bể dâu
Từ Nam chí Bắc rừng sâu đi tìm
Thương thay cho một nỗi chìm
Ở trong làng xóm im lìm có nhau.
Đường đời ai biết về sau
Chiến tranh ác liệt để đau cho mình
Anh dành em chút hương tình
Sưởi lòng trống trải như hình bên nhau./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa