Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Thỏa lòngThỏa lòng

Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Vẫn say viết tiếp trên cầu gió bay
Rượu vào nửa tỉnh nửa say
Tình thơ với bạn đêm nay thỏa lòng ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa