Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Bà Triệu Thị TrinhBà Triệu Thị Trinh

Bà Trinh chiêu mộ đánh Ngô
Giữ gìn bờ cõi giặc vô đánh liền
Lập nên thắng lợi một miền
Vẻ vang nước Việt lưu truyền mai sau./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa