Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Bàn tay


Bàn tay

Bàn tay kỳ diệu rất hay
Bản đồ sức khỏe ở ngay con người
Nói ra em lại chê cười
Làm sao nói hết được mười điểm yêu
Trên đầu mắt mũi miệng kiêu
Hai tai cân đối đáng yêu không nào
Phổi cao cùng với lòng đào
Dạ dày gan thận ở vào trung tâm
Trái tim ở cạnh ngón câm (cái)
Xương lưng đi thẳng từ sâm kéo về
Còn nơi sung sướng lề mề
Ẩn sâu bên dưới nằm kề cổ tay
Mọi người nhìn ảnh biết ngay
Để cùng bắt mạch ra tay cứu người./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa