Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Cây cầu Thê húc


Cây cầu Thê húc

Cây cầu Thê húc hồ gươm
Nối liền với đảo Ngọc sương một thời
Nơi đây các cụ hay mời
Thắp hương kính vái các đời vua Lê
Rùa vàng nằm ẩn hồ quê
Dâng lên kiếm gọc vua Lê diệt thù
Đánh xong giặc bắc mây mù
Hòa bình độc lập cho dù khó khăn
Hoàn ngay lại kiếm thần ban
Ghi danh công trạng ông đang ngai vàng
Cầu son đỏ chót huy hoàng
Đứng in soi bóng vững vàng Ngọc Sơn…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa