Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Thời gian - TẾT và tiền


Thời gian - TẾT và TIỀN

THỜI GIAN chớp mắt qua đi
TIỀN thì không có làm chi tết về
Đúng là chẵng được mọi bề
TẾT nào cũng vậy TIỀN đề đầu tiên
Còn sang năm mới nhiều duyên
Loanh quanh cũng vậy lời khuyên làm gì
Cuối năm sắp tới lì xì
Lấy đâu TIỀN để phong bì CHO NHAU .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa