Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Quan tham từ chức


Quan tham từ chức

Quan tham từ chức thế này
Bao nhiêu quà cáp xếp đầy xung quanh
Chân tay xềng xích quà xanh
Lưng mang bọc lớn vàng chanh phong bì
Làm đơn từ chức nhiệm kỳ
Mị dân để khỏi những gì thanh tra
Về hưu sống giữa vi la
Nhà cao vườn rộng hét ta cây vàng./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa