Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Trông hình tuyệt đẹp


Trông hình tuyệt đẹp

Cha con cầm kiếm tươi cười
Đánh Nam dẹp bắc nên người hôm nay
Trông hình tuyệt đẹp trong tay
Tạo ra cảnh đẹp xưa nay chưa từng
Hổ vàng sống ở trong rừng
Quay ra nằm dưới phục tùng cha con
Đường đời tạo được vàng son
Lưu vào hậu thế nước non quê nhà./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa