Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Bưởi vàng lòng đỏ Hòa Bình


Bưởi vàng lòng đỏ Hòa Bình

Chúc mừng ông cựu chiến binh
Tám hai tuổi vẫn mắt tinh nhanh nhiều
Vườn cây nhiều trái bưởi điều
Da vàng ruột đỏ sớm chiều khách thăm
Nhờ công lao động bón chăm
Nay thành thương hiệu quả ăn Hòa Bình
Sẵn sàng trao đổi nhiệt tình
Tạo ra sản phẩm nước mình cho dân./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa