Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Vườn nhà gà sạch

Vườn nhà gà sạch

Vườn nhà gà sạch trên cây
Ăn no tắm mát lên đây tâm tình
Toàn là gà trống như hình
Thịt ngon tinh khiết chúng mình cùng ăn
Sống thời kinh tế khó khăn
Chăn nuôi sản xuất cần hăng làm nhiều
Thi đua lao động sớm chiều
Tạo ra sản phẩm là điều dân mong./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa