Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Trầu cánh phượng


Trầu cánh phượng

Trầu têm cánh phượng trao tình
Nhớ đêm trăng sáng sân đình giao duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Trăm năm hạnh phúc còn nguyên đến giờKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa