Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Chia tay


Chia tay 

Chia tay khoa ngoại hôm nay
Túi quà cùng với bắt tay chúc mừng
Kính mong bác sĩ không ngừng
Hăng say chăm sóc đến từng bệnh nhân
Thương người như thể thương thân
Chăm lo chăm sóc ân cần ngày đêm
Ra về lòng muốn chúc thêm
Quyết tâm phấn đấu đứng trên bảng vàng./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa