Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Bốc mộ Mẹ


Bốc mộ Mẹ

Mẹ ơi trọn một kiếp người .
Để rồi gọn ghẽ vui cười quách hoa
Bấy năm sương gió cũng là
Nắm xương vô thức lệ sa lạnh cồn
Mẹ ơi về phía ngọn nguồn
Dãi dầu mưa nắng mỏi mòn đường sinh
Bể dâu trọn một chữ tình
Phù du gói trọn phù sinh một đời
Ngậm ngùi giọt lệ đầy vơi
Giải tình thương nhớ yên nguôi nỗi lòng...

Mẹ giờ đã được thảnh thơi
Niết bàn vang vọng tiếng cười mẹ khuyên…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa