Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Chào buổi sáng


Chào buổi sáng

Xin chào buổi sáng thật hay
Tuổi già ngủ dậy còn ngay cứng đầu
Mặc cho sương gió giải dầu
Mạnh chân thẳng bước đi đầu tiên phong
Màu hồng thược dược còn trong
Cây xanh lá tốt nụ cong căng tròn
Như em mười bảy tươi ròn
Làm anh mê mẫn mong còn tái xuân./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa