Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Chúc mừng Quỹ học đường Xuân Hòa


Chúc mừng Quỹ học đường Xuân Hòa

Chương trình quỹ học Xuân Hòa
Động viên khích lệ con nhà tương lai
Chăm ngoan học giỏi thành tài
Làm nên sự nghiệp ngày mai huy hoàng
Xuất thân từ lũy tre làng
Đều là đại học lại càng hăng say
Từ xưa cho tới hôm nay *
Cái nôi hiếu học trong tay Xuân Hòa./

(* Ngày xưa đã có Ông Đỗ Đình Thụy ở Khải đông đã đỗ tiến sĩ năm 1715 Thời Vua Lê Dịu Tông. Hiện nay còn ngôi mộ và 5 bản sắc phong của các Vua Lê và được ghi danh tại bia số 60 tại văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội )Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa