Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Cổng chào làng ta


Cổng chào làng ta

Thôn quê phát động phong trào
Làng ta cũng có cổng chào đỏ tươi
Mặt ngoài tên xóm bao đời
Mặt trong khẩu hiệu sáng ngời đường thôn
Cờ bay phấp phới vàng son
Giúp người xa xứ khi còn nhớ quê
Nếu lâu mới có dịp về
Cổng kia ghi xóm đuề huề lo chi
Dân cư văn hóa đã ghi
Toàn Dân đoàn kết việc gì cũng xong
Xa quê chỉ có tấm lòng
Mong cho làng xóm yên trong đẹp ngoài
Trải qua thời tiết phôi phai
Sức người sức của chung vai vững bền!…Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa