Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Loạn nhịp tuyến yên

Loạn nhịp tuyến yên

Tuyến yên loạn nhịp trên đầu
Làm cho tình cảm nhiều mầu đan xen
Nhiều khi tức dận vì ghen
Hay là gặp bạn người quen không chào
Nói năng nhiều lúc tầm phào
Để lâu thấm đậm đi vào tâm can
Con người tình cảm chứa chan
Tìm nơi in tỉnh để san cân bằng
Âm dương đôi lúc lằng nhằng
Chỉ huy không được như thằng dở hơi
Theo lời bác sĩ tìm nơi
An tâm tĩnh dưỡng cho vơi bệnh tình
Bây giờ phải quý sức mình
Thuốc thang ăn uống tập hình thể thao
Cho da đỡ khỏi xanh xao
Hồng hào trở lại như bao con người
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Khuyên ông cố gắng đừng lười khổ thân
Bạn bè thăm hỏi ân cần
Ra tay giúp đỡ càng thân nhau nhiều
Tuyến yên trở lại sớm chiều
Bình an tĩnh tại là điều tôi mong./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa