Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Nếu tôi phải ra đi


Nếu tôi phải ra đi

Đời tôi nếu phải ra đi
Hồn tro cùng vợ từ bi trong chùa
Kèm thêm một chiếc lá bùa
Cho lòng thanh thảnh vào mùa vu lan
Sương còn sót lại chưa tan
Nhặt đem tất cả cho san tiểu sành
Đem về táng ở bãi gành*
Quê hương yêu dấu đã dành cho tôi
Mặc dù sống ở xa xôi
Đến khi thác xuống về nơi quê nhà
Được cùng ở với ông bà
Thắp hương kính vái mới là THÀNH TÂM ./
(*bãi gành: Đồng bái quê tôi)
12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa