Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Nhắn Bà


Nhắn Bà

Bà ơi ! Tôi bảo thế này
Dạ dày đường ruột ăn đày bụng to
Cho nên phải biết chăm lo
Ăn cho nhiều bữa để no ấm lòng
Ái ân tình nghĩa vợ chồng
Nói năng nhỏ nhẹ cho lòng thêm vui
Đừng nên cáu gắt mắng xuôi
Làm tâm suy nghĩ không nuôi được mình
Thương bà tôi nói chân tình
Bỏ qua tất cả cho mình hồi xuân./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa