Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Đời tự do

Đời tự do

Cuộc đời sướng nhất tự do
Về hưu thanh thảnh đi cho quà mừng
Chúc ông giầu có thạch sùng
Khỏe như Phù Đổng tưng bừng thêm ra
Đời vui vào Hội hát ca
Thi thơ xướng họa cùng ta bạn vàng
Nhiều em vui vẻ sẵn sàng
Xin cho trao tặng lại càng hăng say
Từ ngày nghỉ việc đến nay
Giao lưu bạn hữu rượu say tâm tình./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa