Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chào mừng hội nghị

Chào mừng hội nghị công ty COMA7

Chào mừng hội nghị chúng ta
Bừng bừng khí thế cờ hoa đây rồi
Con đường Đảng rọi sáng ngời
Trung kiên ta nguyện suốt đời đi theo
Xóa đi tăm tối đói nghèo
Giảm đi thân phận bọt bèo khi xưa
Biết ơn Đảng mấy cho vừa
Ấm no hạnh phúc như mưa đầy đồng
Công ty ta quyết lập công
Chào mừng hội nghị núi sông vang rền
Một lòng gan vững chí bền
Cùng nhau góp sức làm nên mạnh giàu./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa