Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Chúc nhau

Chúc nhau

Rượu vào chia sẻ niềm vui
Xóa tan gian khổ ngược xuôi một thời
Đi đâu cũng có bạn mời
Chúc nhau sức khỏe ta thời nâng ly…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa