Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Nhặt được hàng quên


Nhặt được hàng quên

Tự nhiên nhặt được cục vàng
Là xe S H  anh chàng bỏ quên
Hỏi ai chẵng nhận không tên
Tự dưng nhặt được cổng bên nhà mình
Ông đi báo cáo tường trình
Công an chẳng thấy mà lình đi đâu
Được xe nên khóa để lâu
Mong người tới nhận được câu thank you ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa