Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Cần ĐỦ


Cần ĐỦ

ĐỦ Tiền sung túc gia đình
           ĐỦ Đôi chồng vợ ấm tình dài lâu
 ĐỦ Con cùng cháu nhà lầu
         ĐỦ Cho sức khỏe đi đâu vui đời
  ĐỦ Thời gian rỗi thảnh thơi
                 ĐỦ Niềm hy vọng không vơi tin lành
                                                 ĐỦ Tin tâm đức để dành
                  ĐỦ Đầy tất cả sau thành vinh quang./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa