Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Chúc mừng anh


Chúc mừng anh

Từ ngày có Vợ chăm Anh
Nhìn hình trẻ đẹp như tranh nước ngoài
Tay cầm ví nặng tiền tài
Đồng hồ sáng quắc ngực cài kính dâm
Đầu mang mũ phớt vành thâm
Quần đen áo kẻ tay lâm vai nàng
Mắt nhìn phía trước mơ màng
Ước mơ có được nhà vàng đón em…/
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa