Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Học tập theo Bác

Học tập theo Bác
CHỮ đứng hàng đầu chính chữ NHÂN
TÂM thành vì nước lại vì DÂN
KIA từng tiết kiệm nuôi người LỚN
MỚI sáng niềm tin vui thế MẠNH
BẰNG lòng quyết tâm dương cờ ĐÁNH
BA quân chiến thắng thực dân PHÁP
CHỮ vàng Bác dạy trẻ nhanh THÀNH
TÀI trí hơn người dành chiến CÔNG./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa