Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Anh Quang

Anh Quang

Nhìn hình rõ nét một người
Mặc dù đã chụp hàng mười năm qua
Bên ngoài thay đổi mầu da
Nhưng trong tâm đức loại A của nàng
Xứng danh trai trẻ trong làng
Sang Tây học tập lại càng khỏe hơn
Đường đời vượt biển từng cơn
Vững vàng tay lái - thầy hơn mọi người
Bây giờ nghỉ dưỡng tươi cười
Văn thơ vào Hội tháng mười Đại Dương./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa