Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Ký ức tuổi thơ


Ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ chẳng có gì chơi
Cùng nhau một lũ đi bơi ao chùa
Bầy ra theo đủ các mùa
Chơi ô quan lại đi lùa tìm nhau
Bạn trai đánh đáo bên cầu
Nếu mà thắng được một trầu búng tai
Thế rồi lại đến chơi bài
Quân cơ tú bích hình hài nhớ in
Chỗ kia lại thổi que diêm
Kẻ theo đường thẳng ở trên thôi mà
Thổi hơi cho thật đẫy đà
Được nhiều vội chạy về nhà khoe bu
Trò chơi tất cả lu bù
Vẫn cười vui vẻ chu du trong ngoài
Học hành vẫn đủ các bài
Con người mạnh khỏe hình hài vẫn xinh…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa