Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Sức sống


Sức sống

Mênh mông biển nước chân trời
Nhô lên hòn đá cây thời mọc lên
Nhìn hình tán lá không tên
Soi trong đáy nước vọng trên nền trời
Mới hay sức sống tuyệt vời
Trên nền đá cứng cây thời thẳng ngay./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa